Samenwerken nieuwe stijl

Allemaal partijen onder één dak, die werken niet vanzelf goed samen. Iedereen heeft immers eigen taken en verantwoordelijkheden. Voor een succesvol resultaat is dus meer nodig. Daarom is er onderzoek gedaan naar de beste manier om deze samenwerking nieuwe stijl goed te organiseren.

Samen met TNO is het zogeheten OCCR-samenwerkingsconcept uitgewerkt. Elke deelnemende partij houdt daarin zijn eigen verantwoordelijkheden. Bovendien moet ProRail alle partijen eerlijk en gelijk behandelen (‘non-discriminatoir’). Dat staat ook in de Spoorwegwet en de Europese richtlijnen voor spoorvervoer.

Kenmerken van de vernieuwde samenwerking:

  • Iedere partij wijst een ‘regisseur’ aan. Deze persoon is namens die partij het centrale operationele aanspreekpunt.
  • Alle regisseurs komen samen in het Regieoverleg OCCR.
  • De voorzitter van dit overleg is de Landelijke Coördinator Rail van ProRail. Deze coördinator is speciaal voor het OCCR aangesteld.