Een logo als gezamelijke paraplu

In het OCCR bundelen de spoorexperts van Nederland non-stop hun krachten. Met maar één doel voor ogen: optimaal spoorverkeer voor alle gebruikers. Dit grote gemeenschappelijke doel gaat boven de individuele belangen van de deelnemende bedrijven.

Om dat te onderstrepen, heeft het OCCR naast een paraplunaam ook een paraplulogo. Beide zijn uitgewerkt tot een herkenbare huisstijl waarin de brede samenwerking centraal staat.

Het verhaal achter het logo

Het beeldmerk toont oneindigheid, die de continuïteit van de treindienst symboliseert. De gekleurde banen in het symbool staan voor de samenwerkende partijen die in het OCCR gebundeld zijn. De ‘lichtflits’ in het midden staat voor het moment waarop een oplossing voor een specifiek probleem ontstaat. De woorden ‘rail control’ benadrukken nog eens waar het eigenlijk om gaat: wat er ook gebeurt, het OCCR heeft het (zo snel mogelijk) onder controle!