Is het OCCR alleen in gebruik tijdens storingen?

Nee, het OCCR is permanent, 24/7 in bedrijf en is juist bedoeld om grote storingen te voorkómen. Wel is de bezetting ‘s nachts en in het weekend lager dan doordeweeks overdag.