Voor betere prestaties

op het spoor

 

Het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) verhoogt de kwaliteit van het spoor. Dat gebeurt door problemen te voorkomen, en door problemen die toch ontstaan zo snel mogelijk op te lossen.


De resultaten zijn concreet en direct zichtbaar: een snellere afhandeling van storingen, meer beschikbaar spoor, minder vertraging en betere reis- en verkeersinformatie. Verbeteringen waar de klanten van het spoor, dat zijn de reizigers en de vrachtaanbieders, echt iets aan hebben.


De belangrijkste voorwaarde om adequaat te kunnen optreden, is samenwerking tussen de verschillende spoorbedrijven. Het OCCR verbindt daarom alle partijen die betrokken zijn bij de prestaties van het spoorverkeer 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Dankzij de korte communicatielijnen kan iedereen sneller besluiten nemen en eerder beginnen aan de oplossing.